Vi skyddar dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn, kontaktuppgifter och personnummer men även information om deltagande i verksamhet eller köphistorik.

Hur får vi dina personuppgifter?
Du kan komma att ge oss information om dig själv när du deltar i Waking up Weekend, eller något av våra andra seminarier. Det kan också ske när du anmäler dig till ett arrangemang via vår webbplats.

Varför hanterar vi personuppgifter?
Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att kunna delta i den verksamhet vi arrangerar. Vi kan också använda den för att ge relevant information om vår verksamhet, kommande evenemang och nyhetsbrev.

Dataskyddslagen ger dig rättigheter
Den nya dataskyddslagen innebär att du som är deltagare i Waking up Weekends verksamhet har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att be om ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att bli raderad. Om du inte vill ha fler utskick från Waking up Weekend så kan du avsluta din prenumeration.

Vi skyddar dina personuppgifter
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot dig eller för att följa de lagar som finns.